Genel Bilgiler

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde 1992 yılında kurulmuş olup 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Üniversitelerin herhangi bir bölümünde dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olanlar Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Ana Bilim Dalı’na lisansüstü eğitim için başvuruda bulunabilirler.

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Ana Bilim Dalı lisansüstü programları, disiplinlerarası çalışma yöntemini esas alarak bölge üzerine uzmanlar yetiştirme amacına matuf nitelikli öğretim imkânı sunmayı ve Ortadoğu toplumları hakkında derinlikli ve analitik düşünme beceresi kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölge ile alakalı belli başlı çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

Toplumsal Yapı

Dini ve Etnik Yapı

Sosyal Hareketler

Dini Gruplar

Din ve Siyaset

Radikalizm

Modernleşme

İdeoloji

Fikir Hareketleri

Milliyetçilik

Ulus Devlet

Vatandaşlık

Oryantalizm

Göç

Şehir ve Şehirleşme

Sivil Toplum

Toplumsal Cinsiyet

Gündelik Hayat

Popüler Kültür

Medya ve Sinema


Bu sayfa Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı tarafından en son 10.04.2018 10:45:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM