Kitaplar

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı’na lisansüstü eğitim için başvuracak adaylar aşağıdaki okuma listesinden yararlanabilirler.

 

SOSYOLOJİ VE KURAMLAR

Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay.

Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yay.

George Ritzer, Sosyoloji Kuramları, De Ki Basım Yayım.

Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayım ve Dağıtım.

Rudolf Richter, Sosyolojik Paradigmalar, Küre Yay.

 

ORTADOĞU VE SOSYOLOJİ

Albert Hourani Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınları.

Ira Lapidus, İslam Toplumları Tarihi, I-II, İletşim Yayınları.

William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı.

Marshall Hodgson, İslam’ın Serüveni, 3 Cilt, İz Yayınları.

Ernest Gellner, Müslüman Toplum, Kabalcı Yay.

Charles Lindholm, İslami Ortadoğu, İmge Yayınları.

Edward Said, Şarkiyatçılık, Metis Yayınları.

Bernard Lewis, Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği, Sabah Kitapları.

Daniel G. Bates, Amal Rassam, Ortadoğu Halkları ve Kültürleri, Dipnot Yay.

Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi, İletişim Yay.

Ilan Pappe, Ortadoğu’yu Anlamak, NTV Yay.

Zachary Lockman, Hangi Ortadoğu (Oryantalizm-Tarih-Siyaset), Küre Yay.

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yay.

Recep Şentürk, İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim, İz Yay.

Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme, Doğubatı Yay.

İsmail Kara, Din ve Modernleşme Arasında, Dergah Yay.

Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yay.

Nazih Ayubi, Arap Dünyasında Din ve Siyaset, Cep Kitapları.

Gilles Kepel, Peygamber ve Firavun, Özgün Yay.

Olivier Roy, Küreselleşen İslam, Metis Yay.

S. Sayyid, Fundamentalizm Korkusu, Açılım Kitap.

Brynjar Lia, Müslüman Kardeşlerin Doğuşu, Ekin Yay.

Ibrahim M. Ebu Rabi', Contemporary Arab Thought, Pluto Press.

Richard Paul Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press.

Halim Barakat, The Arab World: Society, Culture and State, California University Press.

Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society, Oxford University Press.

Azza M. Karam, Women, Islamisms and the State, Contemporary Feminisms in Egypt, Palgrave Macmillan UK.

Gary S. Gregg, Culture and Identity in a Muslim Society, Oxford University Press.


حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 

هشام شرابي، مقدمات لدراسات المجتمع العربي، بيروت: الدار المتحدة للنشر

زكريا سليمان بيومي، الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية، مكتبة الوهبة

بشير موسى نافع، الإسلاميون، مركز الجزير للدراسات


Bu sayfa Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı tarafından en son 03.07.2018 18:33:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM